Wednesday, 03/06/2020 - 02:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Việt Ân

KÊ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 5/2020 (Từ ngày 04/5 đến hết ngày 09/5/2020)

KÊ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 5/2020 (Từ ngày 04/5 đến hết ngày 09/5/2020)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

* Thực hiện đón học sinh tại cổng trường thời gian (từ 6h30’ -7h15 ‘)

Thực hiện giãn cách đón học sinh tại cổng ttrường theo khung giờ quy định như sau:

+ Khối lớp 5: Từ 6h30’-6h45’;

+ Khối lớp 3: Từ 6h45’-6h7h00’;

+ Khối lớp 1: Từ 7h00’-7h15’.

* Vào học: 7h20’; Tan học: 11h00’

* Thực hiện đón học sinh tại cổng trường thời gian (từ 12h30’ -13h15 ‘)

Thực hiện giãn cách đón học sinh tại cổng ttrường theo khung giờ quy định như sau:

+ Khối lớp 4: Từ 12h30’-12h50’;

+ Khối lớp 2: Từ 12h50’-13h10’;

* Vào học: 13h15;; Tan học: 17h00’

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

        Hai

04/5

- 6h30’ Đón học sinh khối 1,3,5 trở lại trường theo khung giờ quy định cho từng khối lớp. CB,GV,NV được giao nhiệm vụ thực hiện đón học sinh tại cổng trường để đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng trước khi vào trường.

- GVCN các lớp đón học sinh trên lớp, sắp xếp chỗ ngồi, kiểm tra sức khỏe học sinh, kiểm tra đồ dùng cá nhân của học sinh theo quy định (khẩu trang, khăn tay, nước uống,..).

- Vào học: 7h20’, không tổ chức ra chơi cho học sinh các lớp, cuối mỗi tiết học cho học sinh nghỉ tại chỗ khoảng 5 phút sau đó vào học tiết tiếp theo.

- GVCN dành 01 tiết trao đổi những quy định đối với học sinh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh đi học trở lại và các biện pháp cần thực hiện phòng, chống dịch Covid-19...

- Dạy học theo thời khóa biểu.

- Giao BT cho HS ôn tập tại nhà.

- CB,GV,NV,HS thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong công tác phòng, chống dịch.

- Trong thời gian học sinh học tập ở trường GVCN thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh và báo cáo kịp thời với BGH.

- Tan học: 11h00’ thực hiện giãn cách học sinh giữa các khối 5 phút.

Khối 1: 11h00’cho học sinh ra về; Khối 3: 11h05’cho học sinh ra về; Khối 5: 11h10’ cho học sinh ra về (GVCN các lớp cho học sinh xếp hàng và đưa trả học sinh ra tận cổng trường để phụ huynh đón).

- Tổng hợp báo cáo Phòng GDĐT theo các nội dung báo cáo yêu cầu.

- Hội ý giáo viên cuối buổi học.

- 12h30 Đón học sinh học sinh khối 2,4 trở lại trường theo khung giờ quy định cho từng khối lớp. CB,GV,NV được giao nhiệm vụ thực hiện đón học sinh tại cổng trường để đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng trước khi vào trường.

- GVCN các lớp đón học sinh trên lớp, sắp xếp chỗ ngồi , kiểm tra sức khỏe học sinh, kiểm tra đồ dùng cá nhân của học sinh theo quy định (khẩu trang, khăn tay, nước uống,...)

- Vào học: 13h15’, không tổ chức ra chơi cho học sinh các lớp, cuối mỗi tiết học cho học sinh nghỉ tại chỗ khoảng 5 phút sau đó vào học tiết tiếp theo.

- GVCN dành 01 tiết trao đổi những quy định đối với học sinh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh đi học trở lại và các biện pháp cần thực hiện phòng, chống dịch Covid-19...

- Dạy học theo thời khóa biểu.

- Giao BT cho HS ôn tập tại nhà.

- CB,GV,NV,HS thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong công tác phòng, chống dịch.

- Trong thời gian học sinh học tập ở trường GVCN thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh và báo cáo kịp thời với BGH.

- Tan học: 17h00’ thực hiện giãn cách học sinh giữa các khối 5 phút.

Khối 2: 17h00’ cho học sinh ra về; Khối 4: 17h05’ cho học sinh ra về (GVCN các lớp cho học sinh xếp hàng và đưa trả học sinh ra tận cổng trường để phụ huynh đón).

- Nộp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện CT GDKNS phối hợp với SUDUKI EDU (bản mềm); nộp Kế hoạch PTGD năm học 2020-2021 về PGD (02 quyển dấu đỏ).

- Hội ý giáo viên cuối buổi học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ba

05/5

- Đón học sinh (khối 1,3,5) tại cổng trường theo khung giờ quy định cho từng khối lớp.  CB,GV,NV được giao nhiệm vụ thực hiện đón học sinh tại cổng trường để đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng trước khi vào trường.

- GVCN các lớp đón học sinh trên lớp, quản lý học sinh, kiểm tra sức khỏe học sinh, kiểm tra đồ dùng cá nhân của học sinh theo quy định (khẩu trang, khăn tay, nước uống,...)

- Dạy học theo thời khóa biểu.

- Giao BT cho HS ôn tập tại nhà.

- CB,GV,NV,HS thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong công tác phòng, chống dịch.

 - Trong thời gian học sinh học tập ở trường GVCN thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh và báo cáo kịp thời với BGH.

- Tổng hợp báo cáo Phòng GDĐT theo các nội dung báo cáo yêu cầu.

- Hội ý giáo viên cuối buổi học.

- Đón học sinh (khối 2,4)  tại cổng trường theo khung giờ quy định cho từng khối lớp.  CB,GV,NV được giao nhiệm vụ thực hiện đón học sinh tại cổng trường để đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng trước khi vào trường.

- GVCN các lớp đón học sinh trên lớp, quản lý học sinh, kiểm tra sức khỏe học sinh, kiểm tra đồ dùng cá nhân của học sinh theo quy định (khẩu trang, khăn tay, nước uống,...)

- Dạy học theo thời khóa biểu.

- Giao BT cho HS ôn tập tại nhà.

- CB,GV,NV,HS thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong công tác phòng, chống dịch.

 - Trong thời gian học sinh học tập ở trường GVCN thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh và báo cáo kịp thời với BGH.

- Hội ý giáo viên cuối buổi học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

06/5

- Đón học sinh (khối 1,3,5) tại cổng trường theo khung giờ quy định cho từng khối lớp.  CB,GV,NV được giao nhiệm vụ thực hiện đón học sinh tại cổng trường để đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng trước khi vào trường.

- GVCN các lớp đón học sinh trên lớp, quản lý học sinh, kiểm tra sức khỏe học sinh, kiểm tra đồ dùng cá nhân của học sinh theo quy định (khẩu trang, khăn tay, nước uống,...)

- Dạy học theo thời khóa biểu.

- Giao BT cho HS ôn tập tại nhà.

- CB,GV,NV,HS thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong công tác phòng, chống dịch.

- Trong thời gian học sinh học tập ở trường GVCN thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh và báo cáo kịp thời với BGH.

 - Tổng hợp báo cáo Phòng GDĐT theo các nội dung báo cáo yêu cầu.

- Hội ý giáo viên cuối buổi học.

- Đón học sinh (khối 2,4) tại cổng trường theo khung giờ quy định cho từng khối lớp.  CB,GV,NV được giao nhiệm vụ thực hiện đón học sinh tại cổng trường để đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng trước khi vào trường.

- GVCN các lớp đón học sinh trên lớp, quản lý học sinh, kiểm tra sức khỏe học sinh, kiểm tra đồ dùng cá nhân của học sinh theo quy định (khẩu trang, khăn tay, nước uống,...)

- Dạy học theo thời khóa biểu.

- Giao BT cho HS ôn tập tại nhà.

- CB,GV,NV,HS thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong công tác phòng, chống dịch.

- Trong thời gian học sinh học tập ở trường GVCN thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh và báo cáo kịp thời với BGH.

- Hội ý giáo viên cuối buổi học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Năm

07/5

- Đón học sinh (khối 1,3,5) tại cổng trường theo khung giờ quy định cho từng khối lớp.  CB,GV,NV được giao nhiệm vụ thực hiện đón học sinh tại cổng trường để đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng trước khi vào trường.

- GVCN các lớp đón học sinh trên lớp, quản lý học sinh, kiểm tra sức khỏe học sinh, kiểm tra đồ dùng cá nhân của học sinh theo quy định (khẩu trang, khăn tay, nước uống,...)

- Dạy học theo thời khóa biểu.

- Giao BT cho HS ôn tập tại nhà.

- CB,GV,NV,HS thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong công tác phòng, chống dịch.

- Trong thời gian học sinh học tập ở trường GVCN thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh và báo cáo kịp thời với BGH.

 - Tổng hợp báo cáo Phòng GDĐT theo các nội dung báo cáo yêu cầu.

- Hội ý giáo viên cuối buổi học.

- Đón học sinh (khối 2,4) tại cổng trường theo khung giờ quy định cho từng khối lớp.  CB,GV,NV được giao nhiệm vụ thực hiện đón học sinh tại cổng trường để đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng trước khi vào trường.

- GVCN các lớp đón học sinh trên lớp, quản lý học sinh, kiểm tra sức khỏe học sinh, kiểm tra đồ dùng cá nhân của học sinh theo quy định (khẩu trang, khăn tay, nước uống,...)

- Dạy học theo thời khóa biểu.

- Giao BT cho HS ôn tập tại nhà.

- CB,GV,NV,HS thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong công tác phòng, chống dịch.

- Trong thời gian học sinh học tập ở trường GVCN thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh và báo cáo kịp thời với BGH.

- Hội ý giáo viên cuối buổi học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sáu

08/5

 

- Đón học sinh (khối 1,3,5)  tại cổng trường theo khung giờ quy định cho từng khối lớp.  CB,GV,NV được giao nhiệm vụ thực hiện đón học sinh tại cổng trường để đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng trước khi vào trường.

- GVCN các lớp đón học sinh trên lớp, quản lý học sinh, kiểm tra sức khỏe học sinh, kiểm tra đồ dùng cá nhân của học sinh theo quy định (khẩu trang, khăn tay, nước uống,...)

- Dạy học theo thời khóa biểu.

- Giao BT cho HS ôn tập tại nhà.

- CB,GV,NV,HS thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong công tác phòng, chống dịch.

- Trong thời gian học sinh học tập ở trường GVCN thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh và báo cáo kịp thời với BGH.

- Tổng hợp báo cáo Phòng GDĐT theo các nội dung báo cáo yêu cầu.

- Hội ý giáo viên cuối buổi học.

- Đón học sinh (khối 2,4) tại cổng trường theo khung giờ quy định cho từng khối lớp.  CB,GV,NV được giao nhiệm vụ thực hiện đón học sinh tại cổng trường để đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng trước khi vào trường.

- GVCN các lớp đón học sinh trên lớp, quản lý học sinh, kiểm tra sức khỏe học sinh, kiểm tra đồ dùng cá nhân của học sinh theo quy định (khẩu trang, khăn tay, nước uống,...)

- Dạy học theo thời khóa biểu.

- Giao BT cho HS ôn tập tại nhà.

- CB,GV,NV,HS thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong công tác phòng, chống dịch.

- Trong thời gian học sinh học tập ở trường GVCN thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh và báo cáo kịp thời với BGH.

 - Hội ý giáo viên cuối buổi học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

       Bẩy

      09/5

- Đón học sinh (khối 1,3,5) tại cổng trường theo khung giờ quy định cho từng khối lớp.  CB,GV,NV được giao nhiệm vụ thực hiện đón học sinh tại cổng trường để đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng trước khi vào trường.

- GVCN các lớp đón học sinh trên lớp, quản lý học sinh, kiểm tra sức khỏe học sinh, kiểm tra đồ dùng cá nhân của học sinh theo quy định (khẩu trang, khăn tay, nước uống,...)

- Dạy học theo thời khóa biểu.

- Giao BT cho HS ôn tập tại nhà.

- CB,GV,NV,HS thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong công tác phòng, chống dịch.

- Trong thời gian học sinh học tập ở trường GVCN thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh và báo cáo kịp thời với BGH.

 - Tổng hợp báo cáo Phòng GDĐT theo các nội dung báo cáo yêu cầu.

- Hội ý giáo viên cuối buổi học.

- Đón học sinh (khối 2,4) tại cổng trường theo khung giờ quy định cho từng khối lớp.  CB,GV,NV được giao nhiệm vụ thực hiện đón học sinh tại cổng trường để đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng trước khi vào trường.

- GVCN các lớp đón học sinh trên lớp, quản lý học sinh, kiểm tra sức khỏe học sinh, kiểm tra đồ dùng cá nhân của học sinh theo quy định (khẩu trang, khăn tay, nước uống,...).

- Dạy học theo thời khóa biểu.

- Giao BT cho HS ôn tập tại nhà.

- CB,GV,NV,HS thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong công tác phòng, chống dịch.

- Trong thời gian học sinh học tập ở trường GVCN thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh và báo cáo kịp thời với BGH.

 - Tổ kiểm tra, giám sát nộp báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà trường trong tuần cho Ban chỉ đạo.

- Hội ý giáo viên cuối buổi học.

Tác giả: Nguyễn Thị Toàn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 189
Tháng 06 : 403
Năm 2020 : 17.562