Wednesday, 03/06/2020 - 04:18|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Việt Ân

KÊ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 5/2020 (Từ ngày 11/5 đến hết ngày 16/5/2020)

KÊ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 5/2020 (Từ ngày 11/5 đến hết ngày 16/5/2020)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

* Thực hiện đón học sinh tại cổng trường thời gian (từ 6h30’ -7h15 ‘)

Thực hiện giãn cách đón học sinh tại cổng ttrường theo khung giờ quy định như sau:

+ Khối lớp 5: Từ 6h30’-6h40;

+ Khối lớp 4: Từ 6h40’-6h50’;

+ Khối lớp 3: Từ 6h50’-7h00’.

+ Khối lớp 2: Từ 7h00’-7h10’;

+ Khối lớp 1: Từ 7h10’-7h20’;

* Vào học: 7h20’; Tan học: 11h00’

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

        Hai

11/5

- Từ 6h30’ Đón học sinh tại cổng trường theo khung giờ quy định cho từng khối lớp. CB,GV,NV được giao nhiệm vụ thực hiện đón học sinh tại cổng trường để đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng trước khi vào trường.

- GVCN các lớp đón học sinh trên lớp, kiểm tra sức khỏe học sinh, kiểm tra đồ dùng cá nhân của học sinh theo quy định (khẩu trang, khăn tay, nước uống,..).

- Vào học: 7h20’, không tổ chức ra chơi cho học sinh các lớp, cuối mỗi tiết học cho học sinh nghỉ tại chỗ khoảng 5 phút sau đó vào học tiết tiếp theo.

- GVCN dành 01 tiết trao đổi những quy định đối với học sinh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh đi học trở lại và các biện pháp cần thực hiện phòng, chống dịch Covid-19...

- Dạy học theo thời khóa biểu.

- Giao BT cho HS ôn tập tại nhà.

- CB,GV,NV,HS thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong công tác phòng, chống dịch.

- Trong thời gian học sinh học tập ở trường GVCN thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh và báo cáo kịp thời với BGH.

- Tan học: 11h00’ thực hiện giãn cách học sinh giữa các khối 5 phút.

Khối 1: 11h00’cho học sinh ra về; Khối 2:11h05’cho học sinh ra về; Khối 3: 11h10’ cho học sinh ra về; Khối 4: 11h15 cho học sinh ra về; Khối 5: 11h20 cho học sinh ra về  (GVCN các lớp cho học sinh xếp hàng và đưa trả học sinh ra tận cổng trường để phụ huynh đón).

- Tổng hợp báo cáo sĩ số học sinh về Phòng GDĐT theo các nội dung báo cáo yêu cầu.

- Trực tuần lớp 5B

- Hội ý giáo viên cuối buổi học.

- Học Thời khóa biểu sáng thứ ba.

- 13h00 Đón học sinh tại cổng trường theo khung giờ quy định cho từng khối lớp. CB,GV,NV được giao nhiệm vụ thực hiện đón học sinh tại cổng trường để đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng trước khi vào trường.

- GVCN các lớp đón học sinh trên lớp, , kiểm tra sức khỏe học sinh, kiểm tra đồ dùng cá nhân của học sinh theo quy định (khẩu trang, khăn tay, nước uống,...)

- Vào học: 13h50’, không tổ chức ra chơi cho học sinh các lớp, cuối mỗi tiết học cho học sinh nghỉ tại chỗ khoảng 5 phút sau đó vào học tiết tiếp theo.

- Dạy học theo thời khóa biểu.

- Giao BT cho HS ôn tập tại nhà.

- CB,GV,NV,HS thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong công tác phòng, chống dịch.

- Trong thời gian học sinh học tập ở trường GVCN thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh và báo cáo kịp thời với BGH.

- Tan học: 17h30’ thực hiện giãn cách học sinh giữa các khối 5 phút.

Khối 1: 17h30’ cho học sinh ra về; Khối 2: 17h35’ cho học sinh ra về; Khối 3: 17h40’ cho học sinh ra về; Khối 4: 17h45 cho học sinh ra về; Khối 5: 17h50 cho học sinh ra về (GVCN các lớp cho học sinh xếp hàng và đưa trả học sinh ra tận cổng trường để phụ huynh đón).

 

Ba

12/5

Toàn thể đảng viên tham dự Đại hội Đảng bộ xã Na Mao lần thứ XXIII Nhiệm kỳ 2020-2025 (thời gian 7h00’ tại Hội trường UBND xã).

Trang phục Nữ mặc áo dài truyền thống; Nam mặc áo sơ mi có cổ đeo cà vát.

Toàn thể đảng viên tham dự Đại hội Đảng bộ xã Na Mao lần thứ XXIII Nhiệm kỳ 2020-2025 (thời gian 14h00’ tại Hội trường UBND xã).

Trang phục Nữ mặc áo dài truyền thống; Nam mặc áo sơ mi có cổ đeo cà vát.

 

 

 

 

 

 

 

        

13/5

- Từ 6h30’ Đón học sinh tại cổng trường theo khung giờ quy định cho từng khối lớp. CB,GV,NV được giao nhiệm vụ thực hiện đón học sinh tại cổng trường để đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng trước khi vào trường.

- GVCN các lớp đón học sinh trên lớp, kiểm tra sức khỏe học sinh, kiểm tra đồ dùng cá nhân của học sinh theo quy định (khẩu trang, khăn tay, nước uống,..).

- Dạy học theo thời khóa biểu.

- Giao BT cho HS ôn tập tại nhà.

- CB,GV,NV,HS thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong công tác phòng, chống dịch.

- Trong thời gian học sinh học tập ở trường GVCN thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh và báo cáo kịp thời với BGH.

- Tổng hợp báo cáo sĩ số học sinh về Phòng GDĐT theo các nội dung báo cáo yêu cầu.

- Học sinh tự học ở nhà.

- Tập huấn chuyên môn cho CBQL và GV dạy lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (môn Tiếng Việt, Đạo đức); Thành phần: PHT, GV dạy lớp 1 năm học 2020-2021.

 

 

 

 

 

 

 

       Năm

14/5

- Từ 6h30’ Đón học sinh tại cổng trường theo khung giờ quy định cho từng khối lớp. CB,GV,NV được giao nhiệm vụ thực hiện đón học sinh tại cổng trường để đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng trước khi vào trường.

- GVCN các lớp đón học sinh trên lớp, kiểm tra sức khỏe học sinh, kiểm tra đồ dùng cá nhân của học sinh theo quy định (khẩu trang, khăn tay, nước uống,..).

- Dạy học theo thời khóa biểu.

- Giao BT cho HS ôn tập tại nhà.

- CB,GV,NV,HS thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong công tác phòng, chống dịch.

- Trong thời gian học sinh học tập ở trường GVCN thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh và báo cáo kịp thời với BGH.

- Tổng hợp báo cáo sĩ số học sinh về Phòng GDĐT theo các nội dung báo cáo yêu cầu.

- Các khối tổ chức thao giảng thi đua đợt 3 (Các thành viên trong khối và Ban giám hiệu dự giờ).

- Học sinh tự học ở nhà.

- Tập huấn chuyên môn cho CBQL và GV dạy lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (môn Toán, TNXH); Thành phần: PHT, GV dạy lớp 1 năm học 2020-2021.

- Nộp hồ sơ nâng lương tháng 4,5/2020 và thông tin CB,GV,NV về Phòng GDĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sáu

15/5

 

- Từ 6h30’ Đón học sinh tại cổng trường theo khung giờ quy định cho từng khối lớp. CB,GV,NV được giao nhiệm vụ thực hiện đón học sinh tại cổng trường để đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng trước khi vào trường.

- GVCN các lớp đón học sinh trên lớp, kiểm tra sức khỏe học sinh, kiểm tra đồ dùng cá nhân của học sinh theo quy định (khẩu trang, khăn tay, nước uống,..).

- Dạy học theo thời khóa biểu.

- Giao BT cho HS ôn tập tại nhà.

- CB,GV,NV,HS thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong công tác phòng, chống dịch.

- Trong thời gian học sinh học tập ở trường GVCN thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh và báo cáo kịp thời với BGH.

- Tổng hợp báo cáo sĩ số học sinh về Phòng GDĐT theo các nội dung báo cáo yêu cầu.

- Học sinh tự học ở nhà.

- Tập huấn chuyên môn cho CBQL và GV dạy lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (môn GDTC, HĐTN); Thành phần: PHT, GV dạy lớp 1 năm học 2020-2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Bẩy

      16/5

- Từ 6h30’ Đón học sinh tại cổng trường theo khung giờ quy định cho từng khối lớp. CB,GV,NV được giao nhiệm vụ thực hiện đón học sinh tại cổng trường để đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng trước khi vào trường.

- GVCN các lớp đón học sinh trên lớp, kiểm tra sức khỏe học sinh, kiểm tra đồ dùng cá nhân của học sinh theo quy định (khẩu trang, khăn tay, nước uống,..).

- Dạy học theo thời khóa biểu.

- Giao BT cho HS ôn tập tại nhà.

- CB,GV,NV,HS thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong công tác phòng, chống dịch.

- Trong thời gian học sinh học tập ở trường GVCN thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh và báo cáo kịp thời với BGH.

- Tổng hợp báo cáo sĩ số học sinh về Phòng GDĐT theo các nội dung báo cáo yêu cầu.

- Tổ kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch nộp bảng kiểm báo cáo công tác kiểm tra giám sát thực hiện trong tuần.

 

- Học sinh tự học ở nhà.

- Phun thuốc khử khuẩn lớp học và các phòng chức năng.

Tác giả: Nguyễn Thị Toàn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 189
Tháng 06 : 405
Năm 2020 : 17.564