Wednesday, 03/06/2020 - 03:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Việt Ân

KÊ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 5/2020 (Từ ngày 18/5 đến hết ngày 23/5/2020)

KÊ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 5/2020 (Từ ngày 18/5 đến hết ngày 23/5/2020)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

* Thực hiện đón học sinh tại cổng trường thời gian (từ 6h30’ -7h15 ‘)

Thực hiện giãn cách đón học sinh tại cổng ttrường theo khung giờ quy định như sau:

+ Khối lớp 5: Từ 6h30’-6h40;

+ Khối lớp 4: Từ 6h40’-6h50’;

+ Khối lớp 3: Từ 6h50’-7h00’.

+ Khối lớp 2: Từ 7h00’-7h10’;

+ Khối lớp 1: Từ 7h10’-7h20’;

* Vào học: 7h20’; Tan học: 11h00’

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

        Hai

18/5

- Từ 6h30’ Đón học sinh tại cổng trường theo khung giờ quy định cho từng khối lớp. CB,GV,NV được giao nhiệm vụ thực hiện đón học sinh tại cổng trường để đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng trước khi vào trường.

- GVCN các lớp đón học sinh trên lớp, kiểm tra sức khỏe học sinh, kiểm tra đồ dùng cá nhân của học sinh theo quy định (khẩu trang, khăn tay, nước uống,..).

- Vào học: 7h20’, tổ chức ra chơi cho học sinh các lớp từ 9h20-9h40, thực hiện giãn cách Thứ hai khối 1,2,3 chơi dưới sân trường, khối 4,5 chơi tại lớp; Thứ ba lớp 4,5 chơi dưới sân trường, khối 1,2,3 chơi tại lớp (cứ như vậy luân phiên giữa các khối ở các buổi trong tuần).

- GVCN dành 01 tiết để sơ kết các nội dung thực hiện tuần trước và phổ biến nội dung thực hiện trong tuần.

- Dạy học theo thời khóa biểu.

- Giao BT cho HS ôn tập tại nhà.

- CB,GV,NV,HS thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong công tác phòng, chống dịch.

- Trong thời gian học sinh học tập ở trường GVCN thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh và báo cáo kịp thời với BGH.

- Tan học: 11h00’ thực hiện giãn cách học sinh giữa các khối 5 phút.

Khối 1: 11h00’cho học sinh ra về; Khối 2:11h05’cho học sinh ra về; Khối 3: 11h10’ cho học sinh ra về; Khối 4: 11h15 cho học sinh ra về; Khối 5: 11h20 cho học sinh ra về  (GVCN các lớp cho học sinh xếp hàng và đưa trả học sinh ra tận cổng trường để phụ huynh đón).

- Tổng hợp báo cáo sĩ số học sinh về Phòng GDĐT theo các nội dung báo cáo yêu cầu.

- Trực tuần lớp 4A

- Nộp báo cáo CB,GV,NV,HS đăng ký học tiếng dân tộc về PGD.

- Giao bao CBQL tháng 5/2020 tại Trường TH Tân Thái (thời gian 13h30’) Đ/c Toàn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

19/5

- Vào học: 7h20’, tổ chức ra chơi cho học sinh các lớp từ 9h20-9h40, thực hiện giãn cách Thứ hai khối 1,2,3 chơi dưới sân trường, khối 4,5 chơi tại lớp; Thứ ba lớp 4,5 chơi dưới sân trường, khối 1,2,3 chơi tại lớp (cứ như vậy luân phiên giữa các khối ở các buổi trong tuần).

- GVCN dành 01 tiết để sơ kết các nội dung thực hiện tuần trước và phổ biến nội dung thực hiện trong tuần.

- Dạy học theo thời khóa biểu.

- Giao BT cho HS ôn tập tại nhà.

- CB,GV,NV,HS thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong công tác phòng, chống dịch.

- Trong thời gian học sinh học tập ở trường GVCN thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh và báo cáo kịp thời với BGH.

- Tan học: 11h00’ thực hiện giãn cách học sinh giữa các khối 5 phút.

Khối 1: 11h00’cho học sinh ra về; Khối 2:11h05’cho học sinh ra về; Khối 3: 11h10’ cho học sinh ra về; Khối 4: 11h15 cho học sinh ra về; Khối 5: 11h20 cho học sinh ra về  (GVCN các lớp cho học sinh xếp hàng và đưa trả học sinh ra tận cổng trường để phụ huynh đón).

- Tổng hợp báo cáo sĩ số học sinh về Phòng GDĐT theo các nội dung báo cáo yêu cầu.

- Tập huấn chuyên môn cho CBQL và GV dạy lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (môn Âm nhạc); Thành phần: PHT, GV dạy lớp 1 năm học 2020-2021.

 

 

 

 

 

 

 

        

20/5

- Vào học: 7h20’, tổ chức ra chơi cho học sinh các lớp từ 9h20-9h40, thực hiện giãn cách Thứ hai khối 1,2,3 chơi dưới sân trường, khối 4,5 chơi tại lớp; Thứ ba lớp 4,5 chơi dưới sân trường, khối 1,2,3 chơi tại lớp (cứ như vậy luân phiên giữa các khối ở các buổi trong tuần).

- GVCN dành 01 tiết để sơ kết các nội dung thực hiện tuần trước và phổ biến nội dung thực hiện trong tuần.

- Dạy học theo thời khóa biểu.

- Giao BT cho HS ôn tập tại nhà.

- CB,GV,NV,HS thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong công tác phòng, chống dịch.

- Trong thời gian học sinh học tập ở trường GVCN thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh và báo cáo kịp thời với BGH.

- Tan học: 11h00’ thực hiện giãn cách học sinh giữa các khối 5 phút.

Khối 1: 11h00’cho học sinh ra về; Khối 2:11h05’cho học sinh ra về; Khối 3: 11h10’ cho học sinh ra về; Khối 4: 11h15 cho học sinh ra về; Khối 5: 11h20 cho học sinh ra về  (GVCN các lớp cho học sinh xếp hàng và đưa trả học sinh ra tận cổng trường để phụ huynh đón).

- Tổng hợp báo cáo sĩ số học sinh về Phòng GDĐT theo các nội dung báo cáo yêu cầu.

- Học sinh tự học ở nhà.

- Tập huấn chuyên môn cho CBQL và GV dạy lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (môn Tiếng Anh, Mĩ thuật); Thành phần: PHT, GV dạy môn chuyên Tiếng Anh; Mĩ thuật năm học 2020-2021.

 - Nộp danh sách GV có hoàn cảnh khó khăn về Liên đoàn lao động huyện.

 

 

 

 

 

 

 

       Năm

21/5

- Vào học: 7h20’, tổ chức ra chơi cho học sinh các lớp từ 9h20-9h40, thực hiện giãn cách Thứ hai khối 1,2,3 chơi dưới sân trường, khối 4,5 chơi tại lớp; Thứ ba lớp 4,5 chơi dưới sân trường, khối 1,2,3 chơi tại lớp (cứ như vậy luân phiên giữa các khối ở các buổi trong tuần).

- GVCN dành 01 tiết để sơ kết các nội dung thực hiện tuần trước và phổ biến nội dung thực hiện trong tuần.

- Dạy học theo thời khóa biểu.

- Giao BT cho HS ôn tập tại nhà.

- CB,GV,NV,HS thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong công tác phòng, chống dịch.

- Trong thời gian học sinh học tập ở trường GVCN thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh và báo cáo kịp thời với BGH.

- Tan học: 11h00’ thực hiện giãn cách học sinh giữa các khối 5 phút.

Khối 1: 11h00’cho học sinh ra về; Khối 2:11h05’cho học sinh ra về; Khối 3: 11h10’ cho học sinh ra về; Khối 4: 11h15 cho học sinh ra về; Khối 5: 11h20 cho học sinh ra về  (GVCN các lớp cho học sinh xếp hàng và đưa trả học sinh ra tận cổng trường để phụ huynh đón).

- Tổng hợp báo cáo sĩ số học sinh về Phòng GDĐT theo các nội dung báo cáo yêu cầu.

- Học sinh tự học ở nhà.

- Tập huấn chuyên môn cho CBQL và GV theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (môn Toán,); Thành phần: Toàn thể giáo viên trong trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sáu

22/5

 

- Từ 6h30’ Đón học sinh tại cổng trường theo khung giờ quy định cho từng khối lớp. CB,GV,NV được giao nhiệm vụ thực hiện đón học sinh tại cổng trường để đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng trước khi vào trường.

- GVCN các lớp đón học sinh trên lớp, kiểm tra sức khỏe học sinh, kiểm tra đồ dùng cá nhân của học sinh theo quy định (khẩu trang, khăn tay, nước uống,..).

- Dạy học theo thời khóa biểu.

- Giao BT cho HS ôn tập tại nhà.

- CB,GV,NV,HS thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong công tác phòng, chống dịch.

- Trong thời gian học sinh học tập ở trường GVCN thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh và báo cáo kịp thời với BGH.

- Tổng hợp báo cáo sĩ số học sinh về Phòng GDĐT theo các nội dung báo cáo yêu cầu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Bẩy

      23/5

- Vào học: 7h20’, tổ chức ra chơi cho học sinh các lớp từ 9h20-9h40, thực hiện giãn cách Thứ hai khối 1,2,3 chơi dưới sân trường, khối 4,5 chơi tại lớp; Thứ ba lớp 4,5 chơi dưới sân trường, khối 1,2,3 chơi tại lớp (cứ như vậy luân phiên giữa các khối ở các buổi trong tuần).

- GVCN dành 01 tiết để sơ kết các nội dung thực hiện tuần trước và phổ biến nội dung thực hiện trong tuần.

- Dạy học theo thời khóa biểu.

- Giao BT cho HS ôn tập tại nhà.

- CB,GV,NV,HS thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong công tác phòng, chống dịch.

- Trong thời gian học sinh học tập ở trường GVCN thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh và báo cáo kịp thời với BGH.

- Tan học: 11h00’ thực hiện giãn cách học sinh giữa các khối 5 phút.

Khối 1: 11h00’cho học sinh ra về; Khối 2:11h05’cho học sinh ra về; Khối 3: 11h10’ cho học sinh ra về; Khối 4: 11h15 cho học sinh ra về; Khối 5: 11h20 cho học sinh ra về  (GVCN các lớp cho học sinh xếp hàng và đưa trả học sinh ra tận cổng trường để phụ huynh đón).

- Tổng hợp báo cáo sĩ số học sinh về Phòng GDĐT theo các nội dung báo cáo yêu cầu.

- Tổ kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch nộp bảng kiểm báo cáo công tác kiểm tra giám sát thực hiện trong tuần.

- Học sinh tự học ở nhà.

- Phun thuốc khử khuẩn lớp học và các phòng chức năng.

Tác giả: Nguyễn Thị Toàn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 189
Tháng 06 : 403
Năm 2020 : 17.562