Wednesday, 12/05/2021 - 22:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Việt Ân

Kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do chủng mới vi rút Corona (nCoV) gây ra trong trường học

- Thực hiện Công điện  số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

- Thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

- Thực hiện Công văn  số 128/CV-SGDĐT-CTTT ngày 30/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

- Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 30/01/2020 của UBND huyện Đại Từ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

- Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 31/01/2020 của Đảng ủy xã Na Mao về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

- Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-PGDĐT ngày 02/02/2020 về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học;

Trường Tiểu học Việt Ấn xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học cụ thể như sau:

      KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh

do chủng mới vi rút Corona (nCoV) gây ra trong trường học

-------------

 

- Thực hiện Công điện  số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

- Thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

- Thực hiện Công văn  số 128/CV-SGDĐT-CTTT ngày 30/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

- Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 30/01/2020 của UBND huyện Đại Từ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

- Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 31/01/2020 của Đảng ủy xã Na Mao về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

- Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-PGDĐT ngày 02/02/2020 về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học;

Trường Tiểu học Việt Ấn xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học cụ thể như sau:

I. Mục đích:

- Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học;

- Phát hiện sớm các dấu hiệu của dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan trong trường học.

II. Nội dung:

1. Công tác phòng, chống dịch:

Thực hiện Công văn số 41/CV-PGDĐT ngày 29/01/2020 của Phòng GDĐT Đại Từ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do

chủng mới của virus Corona gây ra trong toàn ngành giáo dục Đại Từ;

Ngay đầu giờ sáng thứ năm ngày 30/01/2020 (ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán) nhà trường đã tổ chức tuyên truyền tới toàn thể CB,GV,NV trong nhà trường về cách phòng, chống dịch và diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Nhà trường đã chủ động xây dựng Kế hoạch nhằm đảm bảo sức khỏe và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, nhà trhơpường theo dõi và quản lý tốt sức khỏe CB,GV, NV và các em học sinh trong nhà trường; triển khai các hoạt động vệ sinh tại trường học; chủ động phối hợp với Trạm y tế xã Na Mao tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thường xuyên làm vệ sinh môi trường, khử khuẩn lớp học, áp dụng đeo khẩu trang đối với CB,GV,NV và học sinh khi đến trường, rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch.

 Đến nay trong nhà trường chưa có trường hợp CB,GV,NV, HS có biểu hiện mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.

2. Giải pháp cụ thể phòng, chống dịch trong thời gian tới

2.1. Công tác chỉ đạo tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh: Tổ chức tuyên truyền tới toàn thể CB,GV,NV và học sinh về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cách thức tự theo dõi sức khỏe, khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh.

2.2. Công tác phối hợp với các tổ chức, cá nhân:

Toàn trường nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của cấp trên, kịp thời báo cáo các tình huống xảy ra với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.

Trạm y tế xã thường xuyên tư vấn, hỗ trợ các biệp pháp phòng, chống dịch bệnh.

Ban đại diện mẹ học sinh nhà trường, ban đại diện cha mẹ các lớp, từng phụ huynh học sinh phối hợp theo dõi sức khỏe học sinh, đảm bảo mặc đủ ấm và đeo khẩu trang cho con em mình.

2.3. Công tác phòng, chống dịch tại nhà trường:

Tiếp tục duy trì môi trường học tập trong nhà trường đảm bảo vệ sinh sạch sẽ: bàn ghế, dụng cụ thể dục thể thao, đồ dùng giảng dạy, đồ chơi…

Đảm bảo khu vực vệ sinh sạch sẽ, khu vực rửa tay, chân của CB,GV,NV và HS có xà phòng và nước rửa tay.

Phòng y tế của nhà trường đảm báo các yêu cầu quy định: Có thuốc dự phòng, dụng cụ sơ cấp cứu, trang thiết bị y tế, có nhân viên y tế thường trực trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động ở trường.

Phối hợp với Trạm y tế tổ chức phun thuốc tiêu độc khứ trùng toàn bộ khuôn viên nhà trường; thường xuyên tư vấn các bện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Thực hiện đeo khẩu trang an toàn đối với CB,GV,NV và HS trong suốt thời gian ở trường học.

Không tổ chức các hoạt động tập thể ngoài nhà trường, các trường hợp đặc biệt phải xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

III. Tổ chức thực hiện

Xác định công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng mới vi rút Corona gây ra là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người. Để tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh virus Corona trong nhà trường ngoài thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp các ngành, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Đối với nhà trường:Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh vi rút Corona và tổ chức hội nghị triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện và của xã về công tác phòng chống dịch bệnh vi rút Corona gây ra trên địa bàn xã và nhà trường, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men y tế, trang bị phòng hộ cho việc dự phòng, cách ly, điều trị; bảo đảm đủ kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch theo phương châm tại chỗ hoặc khi có nhu cầu cần thiết.

2. Ban giám hiệu nhà trường có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CB,GV,NVvà học sinh trong công tác phòng, chống dịch bệnh để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch do chủng mới vi rút Corona gây ra, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi CB,GV,NV trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng. Chỉ đạo các công đoàn viên, đoàn viên trong nhà trường tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường hàng tuần và tuyên truyền, cổ động phong trào phòng chống bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona mới (nCoV) tại đơn vị sở tại.

3. Đối với giáo viên, nhân viên:

- Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona mới (nCoV). Thông tin kịp thời diễn biến tình hình dịch, đưa ra khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch bệnh tới toàn thể học sinh trong nhà trường.

- Sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng chống dịch, hạn chế thấp nhất người bệnh tử vong do mắc bệnh dịch bệnh vi rút Corona; bảo đảm cung cấp đầy đủ phương tiện, vật tư thuốc, trang thiết bị, kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch.

- Trao đổi với phụ huynh học sinh thường xuyên theo dõi, giám sát, phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm, cách ly triệt để, theo dõi các trường hợp có tiếp xúc với người nghi ngờ  nhiễm dịch bệnh; chỉ đạo giám sát chặt các trường hợp đi từ vùng có dịch đến xã Na Mao, quản lý các trường hợp bị bệnh, phòng, chống nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế, không để xảy ra các trường hợp người bệnh và cán bộ y tế bị lây nhiễm dịch bệnh này.

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo phối hợp trong công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona mới gây ra và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tốt nhất bảo đảm khi có dịch xảy ra. Thực hiện nghiêm việc giám sát, phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm, giám sát chặt các hành khác nhập cảnh với các trường hợp đi từ vùng dịch, quản lý các trường hợp bệnh, phòng, chống nhiễm khuẩn, không để xảy ra các trường hợp người bệnh và cán bộ y tế bị lây nhiễm dịch bệnh này.

- Thông tin kịp thời diễn biến tình hình dịch, đưa ra các khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch.

- Có phương án ứng phó với từng tình huống dịch; bảo đảm đủ số thuốc, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch. Sẵn sàng ứng với phó với các tình huống.

- Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Huyện, xã trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona gây ra.

Trên đây là kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona mới (nCoV) của Trường Tiểu học Việt Ấn đề nghị các đồng chí CB,GV,NV và học sinh trong trường thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, UBND xã Na Mao (B/cáo);

- Phòng GDĐT Đại Từ (B/cáo);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

                   

 

                 Nguyễn Thị Toàn

 

Tác giả: Nguyễn Thị Toàn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 43
Hôm qua : 50
Tháng 05 : 677
Năm 2021 : 10.717