Wednesday, 05/10/2022 - 13:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Việt Ân

BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2022

            Thực hiện kế hoạch của Trường TH Việt Ấn về việc bồi dưỡng chính trị hè 2022, Ban Tuyên giáo huyện Đại Từ, ngày 25/08/2022, Trường TH Việt Ấn tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè 2022 cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị dưới hình thức bồi dưỡng trực tuyến.

Thực hiện kế hoạch của Trường TH Việt Ấn về việc bồi dưỡng chính trị hè 2022, Ban Tuyên giáo huyện Đại Từ, ngày 25/08/2022, Trường TH Việt Ấn tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè 2022 cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị dưới hình thức bồi dưỡng trực tuyến.

Qua một buổi chiều làm việc, đồng chí giáo viên bồi dưỡng đã quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển  đất nước phồn vinh, hạnh phúc” với các nội dung lớn như Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay cho cán bộ, giáo viên và nhân viên đơn vị. 

Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên đơn vị phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phục sự Tổ quốc, phục sự dân tộc, phục vụ nhân dân, là cơ sở chính trị quan trọng để mỗi một cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị xây dựng kế hoạch hành động và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng quê hương Đại Từ nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Dưới đây là một số hình ảnh minh hoạ.

 

Tác giả: Hoàng Văn Lực
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 216
Hôm qua : 713
Tháng 10 : 3.636
Năm 2022 : 78.967